Program HerbaStars - lojalnościowy - Niezależny Partner Herbalife Nutrition – eHerbal24

Program HerbaStars - lojalnościowy

WAŻNA JEST DLA NAS LOJALNOŚĆ I DOCENIAMY ZA TO !

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY !

Nasz program skierowany jest tylko do zarejestrowanych klientów. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zarejestruj się już teraz, kliknij w link aktywacyjny w mailu i zacznij zbierać punkty, które automatycznie otrzymasz za:

 • Zakupy - 10 punktów za każde wydane 350 zł 
 • Zapis do newslettera - 10 punktów jednorazowo,
 • Dodanie opinii na naszym fanpage na FB - 10 punktów jednorazowo


W przypadku anulowania zamówienia bądź zwrotu towaru punkty zostaną odjęte od konta!

  

Regulamin programu lojalnościowego HerbaStars

 1. Organizatorem (dalej: Organizator) Programu jest Eherbal24 Prospero-Natalia Broża, ul. Grota-Roweckiego 14/19 93-217 Łódź, NIP 728 28 11 829, 
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego HerbaStars oraz warunki uczestnictwa w Programie, w ramach którego Uczestnikom w zamian za opisane przez Organizatora czynności związane z zakupami w Sklepie internetowym eherbal24.eu (dalej: Sklep) przyznawane będą określone korzyści (dalej: Program).
 3. Zasady Programu opisane w niniejszym Regulaminie stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych na stronie eherbal24.eu
 4. Uczestnikiem Programu może być jedynie zarejestrowany użytkownik strony eherbal24.eu (dalej: Uczestnik).
 5. Przystąpienie do Programu następuje automatycznie po rejestracji.
 6. Każdy Uczestnik Programu może gromadzić punkty za nabycie towarów objętych Programem w Sklepie oraz za działania opisane w punkcie 9 Regulaminu.
 7. Punkty gromadzone są na koncie Uczestnika oraz w formie papierowej dołączanej do zamówienia. 
 8. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Prawo do korzystania z konta Uczestnika, a w szczególności prawo do korzystania z nagród, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 10. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 11. Punkty w Programie przyznawane są za:
  1. dokonanie zakupu dowolnego produktu w Sklepie – 10 punktów za każde 350 zł bez kosztów wysyłki;
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera - 10 punktów (punkty przyznawane jednorazowo);
  3. napisanie opinii na naszym fanpage fb - 10 punktów jednorazowo. 
 12. W ramach Programu Uczestnikom przyznawane są następujące nagrody:
  1. za zgromadzenie 50 punktów na swoim koncie komplet 2 ręczników z egipskiej bawełny
  2. za zgromadzenie 100 punktów na swoim koncie koktajl odżywczy 
 13. Punkty za zgodę na otrzymywanie newslettera, o której mowa w punkcie 10.b, naliczane są, gdy Uczestnik kliknie w link weryfikacyjny przesłany mailem po zapisie na newsletter.
 14. Punkty za napisanie opinii, o której mowa w punkcie 10.c, przyznawane są dopiero po zaakceptowaniu opinii przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania opinii bez podania przyczyny.
 15. W przypadku zwrotu zakupionego towaru lub anulowaniu zamówienia Organizator anuluje ilość punktów przyznaną uprzednio z tytułu zakupu.
 16. Punkty otrzymywane przez Uczestnika Programu są ważne do momentu zakończenia Programu.
 17. Punkty nie są przyznawane za zakupy dokonane przed rozpoczęciem Programu.
 18. Liczba punktów obliczana jest z sumy cen produktów. Koszt wysyłki nie jest uwzględniany.
 19. Punkty dodawane są na konto Uczestnika po zmianie przez Organizatora statusu zamówienia na 'przesyłka wysłana' oraz klient otrzymuje z przesyłką w formie papierowej ilość punktów za dane zamówienie, które po skumulowaniu odsyła do organizatora na adres podany na karcie z naklejkami
 20. Rabat/ Punkt  przyznany w Programie nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie.
 21. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy postępowanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, w szczególności w przypadku:
  1. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w związku z udziałem w Programie,
  2. uzyskania punktów w Programie w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, w tym z zastosowaniem urządzeń, programów lub aplikacji wpływających w sposób nieuprawniony na stan punktów Uczestnika na Koncie;
  3. podania się za inną osobę.
 22. Wykluczenie z Programu staje się skuteczne z dniem podjęcia w tym przedmiocie decyzji przez Organizatora, o czym wykluczony Uczestnik zostanie poinformowany w drodze e-mailowej, na adres podany przy rejestracji.
 23. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z wykluczeniem go z udziału w Programie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. 
 24. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, mogą być zgłaszane mailowo pod adresem e-mail eherbal24@gmail.com, przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty zakończenia Programu (decyduje data nadania wiadomości e-mail przez Uczestnika).
 25. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia następnego po dniu ogłoszenia nowego Regulaminu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Uczestnika wskazany przy rejestracji. Zmiana Regulaminu nie będzie skutkowała utratą praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji.
 28. Program trwa od dnia 20.10.2020 do odwołania.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Data publikacji regulaminu: 20.10.2020.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl