Regulamin programu "Polecaj, Oszczędzaj" - Niezależny Partner Herbalife Nutrition – eHerbal24

Regulamin programu "Polecaj, Oszczędzaj"

Regulamin programu Polecaj, Oszczędzaj

Jak polecać : Wyślij znajomym link do naszego sklepu i poproś ich by przy składaniu zamówienia wpisali Twój adres email w ramce – “Twoje uwagi do zamówienia”
Gdy tylko Twoi Znajomi dokonają pierwszego zamówienia, prezent trafi do Ciebie w postaci kodu rabatowego na kolejne zakupy! 


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Polecaj,Oszczędzaj” prowadzonej w sklepie internetowym Eherba24.eu
1.2. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
a) Organizator – sklep Eherbal24.eu firma Prospero-Natalia Broża-Mesbah ul.Grota-Roweckiego 14/19, Łódź NIP: 7282811829
b) Regulamin – niniejszy regulamin promocji „Polecaj, Oszczędzaj”
c) Promocja – promocja „Polecaj, Oszczędzaj” organizowana na zasadach określonych w Regulaminie,
d) Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Eherbal24.eu w domenie www.eherbal24.eu
e) Klient – klient Sklepu Internetowego eherbal24.eu,
f) Polecający – Klient Sklepu Internetowego, który poleca zakupy w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
g) Znajomy – osoba, której Polecający poleca zakupy w Sklepie Internetowym,
h) Kod rabatowy – uprawnienie do otrzymania obniżki na nieprzecenione towary oferowane w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.  ZASADY UDZIAŁU PROMOCJI „POLECAJ, OSZCZĘDZAJ”
2.1.Uczestnikiem Promocji „POLECAJ, OSZCZĘDZAJ” może być każdy zarejestrowany Klient Sklepu Internetowego, który zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
2.2. Polecający zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w Promocji „POLECAJ, OSZCZĘDZAJ”.
2.3. W ramach Promocji Organizator zapewnia  w Sklepie Internetowym dostępność wpisania adres mailowego osoby polecającej w zakładce Uwagi do zamówienia już na etapie składania zamówienia
2.4. Jeżeli Znajomy Polecającego zarejestruje swoje konto w Sklepie Internetowym oraz dokona zakupu wpisując adres mailowy polecającego i zamówienie otrzyma status “Zamówienie Zrealizowane” to jest to ukończony proces polecania. Aby skorzystać z nagród trzeba spełnić jedno z poniższych warunków : 1) Poleć sklep 3 swoim znajomym i zgarnij jednorazowy kod rabatowy o wartości 8% na towary nieprzecenione lub 2) Poleć nasz sklep 5 swoim znajomym i zgarnij jednorazowy kod rabatowy o wartości 8% na towary nieprzecenione plus zestaw Ambasador (supershaker, miarka, batonik) lub 3) Poleć nasz sklep 7 swoim znajomym i zgarnij stały rabat w naszym sklepie o wartości 8% na towary nieprzecenione, zestaw Ambasador (supershaker, miarka, batonik) i otrzymasz informację na temat możliwości dodatkowego dochodu

2.5. Jeżeli Znajomy Polecającego po rejestracji konta zgodnie z pkt 2.4 powyżej dokona zakupu towarów wraz z wpisaniem adresu mailowego polecającego i zamówienie uzyska status „Zamówienie Zrealizowane”, Polecający otrzyma nagrody według spełnionych warunków zgodnie z pkt 2.4
2.6. Polecający może wielokrotnie przesyłać swoim Znajomym linka do naszego sklepu wraz z informacją odnośnie wpisania adresu mailowego w zakładce uwagi do zamówienia

2.7. Rabat objęty Kodem rabatowym nie łączy się z innymi rabatami i promocjami w Sklepie Internetowym.

2.8. Zarówno Polecający jak i Znajomy Polecającego mogą skorzystać z Kodu rabatowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania Kodu rabatowego.
3.  ZAKOŃCZENIE PROMOCJI
3.1. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Promocji w każdym momencie jej trwania.  Klienci, którzy otrzymali Kod rabatowy przed zakończeniem Promocji, mogą je zrealizować w Sklepie Internetowym w okresie ich ważności.
3.2. O zakończeniu Promocji Organizator jest zobowiązany poinformować Klientów na stronie Sklepu Internetowego lub w drodze korespondencji e-mail, wiadomości sms lub innej, wybranej przez eherbal24.eu.
3.3. Zakończenie Promocji nie uprawnia Klientów do podnoszenia wobec Organizatora żadnych roszczeń.
3.4. Klient traci uprawnienie do udziału w Promocji w przypadku naruszeń regulaminu Sklepu Internetowego lub jakichkolwiek nadużyć związanych z udziałem w Promocji.
3.6. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
a) zapobiegania nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Promocji,
b) zmian przepisów prawa, uwzględnienia wydanych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych,
c) zamiaru wprowadzenia korzystniejszych warunków Promocji.
3.7. Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim poinformowaniu na stronie Sklepu Internetowego lub w drodze korespondencji e-mail, co najmniej na 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu. 
4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA
4.1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z udziałem w Promocji, jeżeli Organizator w sposób nieprawidłowy wykonuje swoje obowiązki wynikające z Regulaminu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem  lub przesłana mailem na: eherbal24@gmail.com z dopiskiem: reklamacje Promocja Polecaj, Oszczędzaj. 
4.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
4.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
4.4.  Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie Sklepu Internetowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl